Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onderwijstijd en methoden

Vakgebied

Groepen

Lestijd vakgebied

Bewegingsonderwijs

1-2

7 uur

Natuurlijk bewegen/Bewegen met kleuters/Gymspiratie

Bewegingsonderwijs

3-8

1,5 uur

Gymspiratie

Begrijpend luisteren-begrijpend lezen

1-8

1,5 uur

Jeelo-begrijpend lezen

Taal-spelling-woordenschat

1-2

3,5 uur

Schatkist taaltocht/Schatkist woordenschat/Jeelo- taal

Taal-spelling-woordenschat

3

3,5 uur

Veilig leren lezen/Jeelo taal en woordenschat

Taal-spelling-woordenschat

4-8

3,5 uur

Staal/Jeelo taal en woordenschat

Schrijven

1-8

0,45 uur

Pennenstreken

Rekenen

1-2

3 uur

Rekenplein/Met sprongen vooruit/Digitale vaardigheden

Rekenen

3-8

3 uur

Wereld in getallen/Bareka/Met sprongen vooruit/Digitale vaardigheden

Frysk

1-8

0,5 uur

Spoar 8

Engels

1-8

0,5 uur

Join in/Jeelo

Wereldorientatie

1-8

1 uur?

Jeelo - wereldoriëntatie

Sova (sociale vaardigheden)

1-8

1,5 uur

Kwink/Jeelo/Breinhelden

Verkeer

1-8

0,5 uur

Jeelo - veilig helpen

Muziek

1-8

0,5 uur

123-Zing

Creatief

1-8

2,5 uur

Jeelo

Burgerschap

1-8

0,5 uur

Kwink voor burgerschap/Jeelo

Methoden

Natuurlijk Bewegen

Deze module richt zich volledig op beweeglessen in de naaste omgeving van de school. Beweeglessen van 20min tot 30min met zeer weinig materiaal. Voor elke dag zijn er beweeglessen ontwikkeld die door groepsleerkrachten gegeven kunnen worden. Het accent tijdens deze lessen is het meer bewegen door de leerlingen, de sociaal emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Doordat voor elke dag beweeglessen zijn opgezet, heeft de leerkracht bijna geen voorbereidingstijd. Uiteraard kan een groepsleerkracht ook zelf de inhoud van de lessen aanpassen aan de groep, de omgeving en aan zichzelf. Door de korte voorbereidingstijd, geen reistijd en omkleedtijd is de effectieve beweegtijd zeer groot.

123 ZING

De complete muziekmethode

123ZING biedt een doorlopende leerlijn voor groep 1-8. Daarnaast is er een aanbod van ruim 650 lessen en liedjes waarin alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. 

  • Doorlopende leerlijn: muzieklessen voor groep 1 t/m 8 volgens de leerlijn muziek van het SLO.
  • Alle domeinen: alle domeinen van muziekonderwijs komen ruimschoots aan bod!
  • Creëren en componeren: ontdek het zelf maken van muziek met de 123ZING Studio.
  • Energizers: deze korte muzikale tussendoortjes zorgen voor frisse energie in de klas.

Kik hier voor meer informatie

De Wereld in getallen

Het rekenonderwijs van de toekomst

Allerbeste rekendidactiek: preventief én uitdagend

Malmberg combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit. Drie didactische modellen ondersteunen jou als leerkracht bij het geven van goed rekenonderwijs: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

Duidelijk gestructureerd programma

De wereld in getallen biedt een schooljaarvullend programma van 36 lesweken: 9 blokken van 4 weken. Elk blok telt 3 basisweken en 1 week voor remediëren, herhalen, verrijken, de toets en het rekenwiskundige vraagstuk Eureka. In elke week staat 1 domein centraal. In iedere les staat 1 doel centraal, dat in 2 opeenvolgende lessen wordt geïntroduceerd en geoefend. In een week komen dus 2 doelen uit hetzelfde rekendomein aan bod. In elke les van De wereld in getallen is er een lesonderdeel waarin de kinderen zelfstandig werken.

Veel beleving door herkenbare filmpjes en Eureka’s

Rekenen is overal. Dit wil De wereld in getallen zichtbaar maken. Daarom start elk nieuw lesdoel met een filmpje, waarin het doel in een herkenbare, realistische context wordt getoond. Zo sluit rekenen aan op de belevingswereld van kinderen en blijven ze gemotiveerd. Nieuw is het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk Eureka, waarbij alle kinderen aan het eind van elk blok hun 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren inzetten.