Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Missie en visie

Zo breed mogelijk in samenhang!

Basisschool De Meiboom is een eigentijdse basisschool in Warns. De school wordt bezocht door circa
70 leerlingen. De Meiboom is in 2016 ontstaan na een fusie van de openbare en christelijke basisschool in Warns. Op onze school is ieder kind, ongeacht afkomst en levensovertuiging, van harte welkom.

De school is een onderdeel van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. De identiteit van onze school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen ende waarden die zij met elkaar delen. We laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van diversiteit. Elk kind is uniek; daar moet ons onderwijs op aansluiten.

Op De Meiboom willen we in verbinding met de omgeving (ouders en maatschappelijke organisaties) het beste uit kinderen halen. We geven projectgericht onderwijs. Samen zorgen deze projecten van Jeelo voor een samenhangend onderwijsaanbod. Door met herkenbare projecten te werken, ontstaat bij leerlingen meer betrokkenheid en motivatie. Kinderen lerenvan elkaars talenten en ‘leren hoe te leren’. Onderzoeken, ondernemen en ontwikkelen zijn onze kernbegrippen.

We zijn gericht op de complete ontwikkeling van het kind: emotioneel, theoretisch en praktisch. Zo kunnen kinderen leren vertrouwen op zichzelf en vanuit flexibiliteit en kwaliteit meegroeien met de veranderende maatschappij.