Aanmelden nieuwe leerlingen

children 286239 1280

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Meiboom maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk gesprek. U krijgt dan een rondleiding onder schooltijd zodat u een beter beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken bij ons op school. Tevens kunt u "sfeer proeven" en eventuele vragen stellen. Het formulier 'verzoek tot inschrijving' is op school verkrijgbaar.

Heeft u interesse in een rondleiding op onze school?
Neemt u dan contact op met Birgit van Maanen, locatiecoördinator,
telefoonnummer: 0514-682050 of via email: demeiboom@gearhing.net

 

Tussentijdse instroom van nieuwe leerlingen

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun schoolloopbaan op onze school willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie/ intern begeleidster. Tijdens dat gesprek gaat het om uitwisseling van informatie over het kind.
Daarna neemt de intern begeleidster van De Meiboom contact op met de intern begeleider van de huidige school. We gaan er vanuit dat in dergelijke situaties de ouders contact hebben gehad met de directie van de huidige school. Bij inschrijving en plaatsing op 'De Meiboom' wordt een onderwijskundig rapport van de uitschrijvende basisschool gevraagd.

Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, neemt u dan contact met de school: 0514-682050 of stuur een email berichtje; demeiboom@gearhing.net