Schooltijden

klok2

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.00 uur

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. 

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.