Buitenschoolse opvang

Spelerdoe

SpeLerDoe… Voor- en naschoolse kinderopvang

Gericht op:
Samen spelen…. samen leren …… samen doen….
Buiten…. binnen …..samen op pad….
Speeltuin voor de deur.
We willen vooral veel plezier samen.
Samen …en daaruit juist ook een kind zijn/ haar eigen ding kunnen laten doen..
Dat is werkelijk samen .

Kinderopvang voor kinderen vanaf 4 jaar.
Ook in overleg tijdens vakanties.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
Flexibele opvang per keer in overleg evt. mogelijk.
Aangesloten bij verschillende gastouderbureaus.

Selian Landwehr
Boppelâns 42
8721GG Warns
06-51767108