Praktische info

Vakanties en vrije dagen

Vakantie 1

Vakantierooster 2022/2023

• Zomervakantie 2022: 18 juli t/m 26 aug. 2022
• Herfstvakantie: 17 okt. t/m 21 okt. 2022
• Kerstvakantie: 23 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 (vrijdag voor Kerst al vrij)
• Voorjaarsvakantie: 27 febr. t/m 3 maart 2023
• Goede Vrijdag en Pasen: 7 april t/m 10 april...

Meer over 'Vakanties en vrije dagen'

Wie waar wanneer ...

Gearhing OT2 beeldmerk 1806

Graag informeren wij u over de aanwezigheid van de directeur, de manager bedrijfsvoering, de locatiecoördinator, de intern begeleider, de administratief medewerker en de schoolassistent op de verschillende scholen. Klik hier voor deze informatie (u wordt doorverwezen naar de website van OBS De...

Meer over 'Wie waar wanneer ...'

Aanmelden nieuwe leerlingen

children 286239 1280

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Meiboom maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk...

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerlingen'

Leerlingzorg

person 916181 1280

Leerlingzorg op De Meiboom

Bij een school hoort een goed zorgbeleid. Wij willen er namelijk voor zorgen dat ieder kind zich ontwikkelt naar zijn of haar mogelijkheden. Binnen ons onderwijs willen wij tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Wanneer er problemen zijn op dit...

Meer over 'Leerlingzorg'

Buitenschoolse opvang

kidsfirst

We willen kinderen iets meegeven waar ze de rest van hun leven plezier van hebben!

Kids First COP groep is een laagdrempelige en innoverende kinderopvang, die met betrokken medewerkers en eigentijdse ouders, geheel gericht is op professionele en vertrouwde kinder- en peuteropvang, buitenschoolse...

Meer over 'Buitenschoolse opvang'

Identiteitscommissie Warns

De identiteitscommissie bewaakt de identiteit van De Meiboom. Er is een visie opgesteld die als leidraad geldt. De identiteitscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken aangaande godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs, aan directie en het team.

De identiteitscommissie wordt gekend in alle thema’s en feesten aangaande godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs.

Er hebben vier ouders zitting, te weten twee van elke richting (pc en openbaar) en tenminste twee leerkrachten van elke richting een.

Voorzitter:...

Meer over 'Identiteitscommissie Warns'

Privacybeleid

Basisschool De Meiboom vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.


Persoonsgegevens
Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs “Gearhing” en...

Meer over 'Privacybeleid'

Schooltijden

klok2

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 14.00 uur

Alle leerlingen eten tussen de middag in de klas, samen met de leerkracht. 

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Meer over 'Schooltijden'

De organisatie van ons onderwijsteam

hand 577777 1280

BS De Meiboom is een onderdeel van een onderwijsteam binnen Gearhing. Met De Pipegaal in Workum en De Skulpe in Hindeloopen en De Populier in Makkum vormen we onderwijsteam 2.

Binnen een onderwijsteam wordt intensief samengewerkt. We delen kennis en volgen gezamenlijk scholing....

Meer over 'De organisatie van ons onderwijsteam'

Links

Weblinks

Links voor ouders

www.50tien.nl

De website van 5010 geeft informatie en advies over het onderwijs aan uw kinderen

 

www.wijzeroverdebasisschool.nl

Wijzer over de basisschool: tips voor betrokken ouders. Nuttige informatie, tips en oefenbladen.

 

www.kennisnet.nl

Kennisnet: voor ouders met kinderen in...

Meer over 'Links'