Ouders

MijnRapportfolio

owl home

Wij werken op onze school met een digitaal rapportfolio “Mijnrapportfolio” dat gedurende de schooltijd gevuld wordt door uw kind en de leerkrachten. Via dit rapportfolio wordt de ontwikkeling van uw kind op school zichtbaar gemaakt. Twee keer per jaar kondigen we in de nieuwsbrief aan...

Meer over 'MijnRapportfolio'

Vakanties en vrije dagen

luggage 1149289 1280

Vakantierooster 2021/2022

Zomervakantie 2021: 12 juli t/m 20 aug. 2021
Herfstvakantie: 18 okt. t/m 22 okt. 2021
Kerstvakantie: 27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie: 21 febr. t/m 25 febr. 2022
Goede Vrijdag en Pasen: 15 april t/m 18 april 2022
Koningsdag: Woensdag 27 april 2022
Meivakantie: 25...

Meer over 'Vakanties en vrije dagen'

Kindpakket: iets voor jou?

Tekengebied 22x 300x255

Eén op de acht kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via...

Meer over 'Kindpakket: iets voor jou?'

Medezeggenschap en ouderraad

MR2

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad de directie en het team adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschap en ouderraad'

Tips, activiteiten, uitjes etc.

watersport

maart 2022

In de bijlage vindt u een mooi aanbod voor kinderen uit Súdwest-Fryslân die eens kennis willen maken met suppen, zeilen en surfen.

Meer over 'Tips, activiteiten, uitjes etc. '

Leerplicht en verlof

20141104 2

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof.
En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen een week bericht.

 

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Anti-pestprotocol

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coöperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
- Sterk didactisch handelen, zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
- Elke week les te geven in sociaal emotionele...

Meer over 'Anti-pestprotocol'

Identiteitscommissie Warns

De identiteitscommissie bewaakt de identiteit van De Meiboom. Er is een visie opgesteld die als leidraad geldt. De identiteitscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken aangaande godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs, aan directie en het team.

De identiteitscommissie wordt gekend in alle thema’s en feesten aangaande godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs.

Er hebben vier ouders zitting, te weten twee van elke richting (pc en openbaar) en tenminste twee leerkrachten van elke richting een.

Voorzitter:...

Meer over 'Identiteitscommissie Warns'

Fotoalbum 2016-2017

Meer over 'Fotoalbum 2016-2017'