Staking primair onderwijs

  • 10 december 2017

Op dinsdag 12 december gaan we in het basisonderwijs opnieuw staken. Ook de scholen van onderwijsteam 2 zijn volgende week dinsdag gesloten.

Geen extra geld
Gisteren om 10.00 uur is het ultimatum van het PO-Front aan het kabinet, om alsnog extra geld vrij te maken voor het primair onderwijs, verlopen. Helaas is er geen positief nieuws via de minister ontvangen. Er komt dus geen extra geld om de werkdruk van de collega's omlaag te brengen, evenmin komt er geld om de salarissen te verhogen tot het niveau van de collega's in het voortgezet onderwijs.

Verhogen salarissen
De komende jaren laat een schrikbarend beeld zien van groeiende lerarentekorten. De uitstroom is groot en de instroom op de PABO's is gering. Op niet zo'n heel lange termijn betekent dat dat vacatures niet meer vervuld kunnen worden en dat zieke leraren niet meer kunnen worden vervangen door een invalkracht. Het vak moet dus weer aantrekkelijk worden voor nieuwe, gemotiveerde leerkrachten. Voorwaarden om het vak aantrekkelijk te maken zijn onder andere: fatsoenlijke salarissen en goede arbeidsomstandigheden!

Werkdruk
We willen graag het beste voor uw kind. Daarom hebben we gekozen voor een baan in het onderwijs. Op dit moment staat bij veel collega's echter het plezier in het werk zwaar onder druk/werkdruk! Te veel taken moeten door te weinig mensen worden uitgevoerd. Het lesgeven is erg complex (geworden), en moet uitgevoerd worden zonder dat er extra middelen de school in zijn gekomen. Zo doorgaan kan echt niet. Er moet wat ons betreft echt iets gebeuren.

En die toegezegde 500 miljoen dan? Is dat niet genoeg?
Het is natuurlijk heel mooi dat er een extra budget aan de onderwijsbegroting wordt toegevoegd, echter dit geld komt gefaseerd naar "ons" toe. Pas over enkele jaren kan aan de werkdrukverlaging gewerkt worden. Daarnaast is het bedrag echt te weinig om de tekorten weg te werken. Er zal alsnog een achterstand in salarissen blijven bestaan.

Staking dinsdag 12 december
Op dinsdag 12 december gaan we in het basisonderwijs opnieuw staken. Ook de scholen van onderwijsteam 2 zijn volgende week dinsdag gesloten. Wij zien de grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar we begrijpen ook dat acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen broodnodig zijn om het beroep van leerkracht in het basisonderwijs voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. We begrijpen dat de staking tot mogelijke overlast voor u leidt. Desondanks hopen we dat u begrip heeft voor deze actie, omdat het uiteindelijk om de toekomst van onze kinderen gaat.

Met een vriendelijke groet,
Jella van Seters