Leerlingenraad 2017-2018

  • 25 september 2017
IMG 3018

Op donderdag 21 september is de nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. Deze bestaat uit vier leden, afkomstig uit de groepen 5 t/m 8. Alle leerlingen konden zich verkiesbaar stellen en door middel van een verkiezing is er gekozen. Het komende schooljaar zal de leerlingenraad meerdere malen bij elkaar komen om diverse zaken te bespreken. Deze kunnen worden aangedragen door de eigen groep of door de juffen. Op de site zal een verslag komen over de besproken punten (Groepen/Leerlingenraad).