Ouders

Nieuwsbrieven

oie transparent

2018-2019

  1. Flyer Swel 4 You
  1. OPVOEDkrant
  2. Uitnodiging boekenmarkt
  1. Folder hoofdluis
  2. Info BSO
  3. Flyer Lúd
  4. Startbrief; deze vindt u per groep bij 'Groepen', onder  nieuws uit de desbetreffende...
Meer over 'Nieuwsbrieven'

Vakantieregeling 2018/2019

frog 897420 1920

Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie: maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Kerstvakantie: maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18-02-2019 t/m vrijdag 22-02-2019
Goede Vrijdag en Pasen : vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Koningsdag: zaterdag...

Meer over 'Vakantieregeling 2018/2019'

Medezeggenschap en ouderraad

MR2

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad de directie en het team adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschap en ouderraad'

Aanmelden nieuwe leerlingen

children 286239 1280

Deze website alleen geeft natuurlijk geen volledig beeld van onze school, wilt u meer informatie over De Meiboom maak dan een afspraak!

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte school voor uw kind en meer informatie over onze school wilt, dan nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk...

Meer over 'Aanmelden nieuwe leerlingen'

Leerplicht en verlof

20141104 2

U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind. Klik hier om alles te lezen over de regels en afspraken rondom extra verlof.
En klik hier om het aanvraagformulier voor verlof in te dienen. U krijgt dan binnen 4 dagen bericht.

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Anti-pestprotocol

Omgaan met pesten

Op school werken we bewust aan het creëren van een veilig sociaal klimaat. Dit doen we door o.a.:
- Te zorgen voor een goed klassenmanagement;
- Duidelijke afspraken en routines op school en in de klas;
- Te werken aan een goede leerkracht-leerling-ouder relatie;
- Te werken aan een goed groepsklimaat door het inzetten van coöperatieve werkvormen en groepsvormende spelletjes;
- Sterk didactisch handelen, zoals doelgericht werken en gedifferentieerde instructie en verwerking;
- Elke week les te geven in sociaal emotionele...

Meer over 'Anti-pestprotocol'

Identiteitscommissie Warns

De identiteitscommissie bewaakt de identiteit van De Meiboom. Er is een visie opgesteld die als leidraad geldt. De identiteitscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken aangaande godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs, aan directie en het team.

De identiteitscommissie wordt gekend in alle thema’s en feesten aangaande godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs.

Er hebben vier ouders zitting, te weten twee van elke richting (pc en openbaar) en tenminste twee leerkrachten van elke richting een.

Voorzitter:...

Meer over 'Identiteitscommissie Warns'

Fotoalbum 2016-2017

Meer over 'Fotoalbum 2016-2017'