Nieuws uit groep 8

school 880033 1920

Leerkrachten: Maria de Boer en Fokalien Ypma.

voorstellng2

November 2018

Op woensdag 14 november zijn groep 7 en 8 naar de humoristische familievoorstelling “Master Gysbert” geweest. Een voorstelling over het Fries en meertaligheid.
Als project gaat deze voorstelling door de hele provincie. Groepen van basisscholen in heel Friesland hadden gratis toegang.
Onze bovenbouwgroepen waren uitgenodigd bij de voorstelling die in theater Sneek werd opgevoerd.

It ferhaal...
Master Gysbert en Juf Gijsje binne mei de hiele klasse op skoalreiske nei Sabeare, dat is in soarte fan bernebuorkerij op syn Frysk. Der binne spultsjes, aktiviteiten en ferskes sawol yn it Frysk as it Stedsfrysk. It liket in geweldich skoalreiske te wurden, oant bliken docht dat de eks fan Juf Gijsje (de bekende krimineel Vrolijke Frans) ûntsnapt is út de finzenis. Hy set alles op alles om Juf Gijsje werom te krijen en it ferbliuw yn Sabeare wurdt der net geselliger op. It ferhaal komt yn in streamfersnelling as de kriminelen in ûntdekking dogge dêr't de Fryske taal wolris de grutste ferliezer troch wurde kin.

We hebben gelachen en genoten. ’Juf, it wie machtich moai’

September 2018 - Ir. D.F. Woudagemaal

Op vrijdag 21 september hebben de leerlingen van groep 8 een bezoek gebracht aan het Woudagemaal in Lemmer.
Deze excursie sloot perfect aan bij het thema van de Gouden Weken 'Aarde, Vuur, Water en Lucht'.
Het was een zeer geslaagde ochtend; eigenlijk hadden we tijd tekort.
We startten in het bezoekerscentrum waar we eerst een 3D film hebben gekeken over het opstarten en draaien van het gemaal.
Daarna hebben we met eigen ogen gezien dat de dijk er niet voor niks zit.
Het water in het IJsselmeer staat een stuk hoger dan het land in de polders achter de dijk. Dit kun je vanuit het bezoekerscentrum perfect zien.
Vervolgens speelden we het zolderspel en gingen we experimenteren met de watertafel.
Ten slotte gingen we dan echt naar het Ir. D.F. Woudagemaal, waar we d.m.v. tablets een 360 graden rondleiding kregen.
Dit was leerzaam en zeer indrukwekkend!
Tja..... en nu eigenlijk nog eens terugkomen als het gemaal 'OP STOOM' is.....

Ir. D.F. Woudagemaal